Προσφερόμενες υπηρεσίες

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και τεχνικής υποστήριξης
Μηχανικό πρόβλημα
Προσάραξη
Πρόσκρουση
Εισροή υδάτων
Πρόβλημα στις προπέλες
Ανάγκη παροχής καυσίμων και μεταφορά ανταλλακτικών ή άλλων προμηθειών ή εφοδίων
Ρυμούλκηση
Πρόσθετες υπηρεσίες (με επιπλέον χρέωση)
Μεταφορά μηχανικού επιλογής του συνδρομητή προς και από το σκάφος του,
από σκάφος της εταιρείας
Μεταφορά σκάφους συνδρομητή (λόγω αλλαγής προγράμματος επιβαινόντων
ή για άλλο λόγο): εφάπαξ κόστος 200 € και επιπλέον έξοδα μετάβασης
του κυβερνήτη στο σημείο που βρίσκεται το σκάφος
Ασφάλιση σκάφους και επιβαινόντων
Διαχείμαση σκάφους
Αποθήκευση εξοπλισμού όπως, τέντες, σωσίβια, ηλεκτρονικά, κ.λ.π., κατά τη διάρκεια του χειμώνα
Καθαρισμός και επισκευές υφάλων
Καθαρισμός και γυάλισμα σκάφους και ταπετσαριών (ύφασμα-δέρμα)
Συντήρηση σκάφους
Ανέλκυση/καθέλκυση σκάφους
Εφοδιασμός καυσίμων, ανταλλακτικών και προμηθειών στη στεριά
Μαθήματα πλοήγησης μέσω σχολών της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολών Ταχύπλοων Σκαφών
Υπηρεσίες Αγοραπωλησίας

Με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες η ενασχόληση με το σκάφος και τη θάλασσα γίνεται ακόμα πιο εύκολη, ευχάριστη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη.

Your partner at sea !

BLOG POSTS

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σημαντικό: : Αυτός ο ιστότοπος έχει ρυθμιστεί αποκλειστικά για σκοπούς επίδειξης και όλο το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει το θέμα του Όλες οι εικόνες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.