Αίτηση Εγγραφής Συνδρομητή

Στοιχεία Συνδρομητή

Στοιχεία σκάφους


όταν πρόκειται για ανανέωση να μπαίνει ο κωδικός συνδρομητή σας, αν είναι πρώτη εγγραφή στην seaSOS παρακαλούμε βάλετε 000


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1) Η παρούσα αίτηση εγγραφής συνδρομητή δεν αποτελεί σύναψη σύμβασης συνδρομητή και ο εδώ αιτών εις ουδεμίαν περίπτωσιν εγγράφεται διά της παρούσης αιτήσεως ως συνδρομητής των υπηρεσιών της seaSOS.

2) Ο αιτών εγγράφεται ως συνδρομητής των υπηρεσιών της seaSOS μόνον έπειτα απο την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως συνδρομητή & της ταυτόχρονης καταβολής των τελών του πρώτου έτους συνδρομής.

3) Η αμέσως ανωτέρω σύμβαση συνδρομητή υπογράφεται μόνον έπειτα από τον προηγούμενο – εκ μέρους της seaSOS – έλεγχο των δηλωθέντων στην παρούσα στοιχείων συνδρομητή και σκάφους. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στη seaSOS (και μόνον) η αποδοχή ή μη της παρούσης αιτήσεως συνδρομητή.

Your partner at sea !

BLOG POSTS

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σημαντικό: : Αυτός ο ιστότοπος έχει ρυθμιστεί αποκλειστικά για σκοπούς επίδειξης και όλο το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει το θέμα του Όλες οι εικόνες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.